สมัครตัวแทนจำหน่าย

สมัครตัวแทนจำหน่าย

สมัครตัวแทนจำหน่าย

สถานที่ทำงาน: พื้นที่ดูแลของตนเอง, ออกตลาดหาลูกค้าใหม่

คุณสมบัติ: - มีห้างร้าน,หน้าร้าน,ทะเบียนพาณิชย์ เป็นของตัวเอง


- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ GPS

- ดูแลลูกค้าพื้นที่ลูกค้าของตนเองได้

- สามารถติดตั้งระบบ GPS ได้ ทางบริษัทมีการสอนการติดตั้งให้

- สามารถเก็บค่าบริการลูกค้าที่ตนเองดูแลได้

- สามารถประสานงานกับทีมงานหลังบ้านบริษัทได้ดี

- สามารถแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

- สามารถยอมรับเงื่อนไขบองบริษัทได้