สมัครงาน

สมัครงาน

Sales (พนักงานขาย)


เงินเดือน: ตามที่ตกลง

เพศ: ไม่จำกัด

อัตรา: ไม่จำกัด

สถานที่ทำงาน: ขอนแก่น, กรุงเทพฯ และปริมณฑล

อายุ: 20 ปี ขึ้นไป

การศึกษา: ปวส. - ปริญาตรี

สวัสดีการ: ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ

คุณสมบัติ:

- มีประสบการณ์ขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีใจรักงานขาย มีใจรักงานบริการ

- สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

- มีทักษะในการพูดคุย เสนอสินค้า เจรจาต่อรองเก่ง

- แก้สถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน