ISERVE GPS TRACKER | เราคือผู้ให้บริการระบบติดตามยานพาหนะ | GPS Tracker

GPS TRACKER รุ่น WGT 901

คุณสมบัติพิเศษ


• บอกตำแหน่งยานพาหนะด้วยความแม่นยำ 100% แบบ Real Time

• แจ้งเตือนเมื่อขับรถออกนอกพื้นที่ ( แจ้งเตือนผ่าน e-mail )

• แจ้งเตือนเมื่อยานพาหนะขับขี่เร็วเกินกว่าที่เรากำหนด

• มีระบบแจ้งเตือนเมื่อยานพาหนะถูกเคลื่อนย้ายหรือถูกโจรกรรม

• สามารถเก็บข้อมูลให้ลูกค้าดูย้อนหลังได้ถึง 12 เดือน

• มีระบบบำรุงดูแลรักษายานพาหนะ 8 จุด

• มีระบบแจ้งเตือนวันหมดอายุของ ภาษีและพ.ร.บ

• กำหนดจุดจอดและบอกสถานะของพื้นที่ได้

• มีระบบสั่งดับเครื่องยนต์ด้วยคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ

• สามารถดูข้อมูลผ่าน Web Browser ได้


Want to know more.. Contact Us